Základná škola
Komenského 135/6
068 01 Medzilaborce

IČO: 37874063

E-mail : kocanova@zskomenme.sk

Telefón: 0918 361 973