Ibobor – informatická súťaž

Súťaž založila v roku 2004  prof. dr. Valentina Dagienė v Litve. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. V minulom školskom roku sa konala v 44 krajinách.

Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Zobraziť fotky

Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak či žiačka základnej školy od 2. ročníka. V tomto školskom roku to skúsili aj žiaci 2.A, 2.B, 3.A, 3.B triedy pod vedením koordinátorky Mgr. Anny Kurucovej. Súťaž sa konala 7.11.2017 a žiaci súťažili v kategórií Drobci.

Súťaž prebiehala v počítačovej učebni, kde mali nájsť správnu odpoveď na 9 otázok počas 30 minút. Súťažilo 35 žiakov, ktorí sa postupne vystriedali.

Úspešnými riešiteľmi on-line informatickej súťaže iBobor sa stali:

Benjamín Milo – 3.B

Samuel Cigánik – 3.A

Simona Macková – 3.A

Klaudia Uram-Kocurišinová – 3.A

Viktória Holpová – 3.A

Výhercom blahoželáme a tešíme sa na súťaž v novom školskom roku.