HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín patrí medzi obľúbené a verejnosti dobre známe podujatia. Niet divu, veď je najstaršou postupovou súťažou – v tomto roku sa koná jej 65. ročník a za také dlhé obdobie si získala patričnú prestíž a uznanie. Jej hlavným cieľom je podnecovať záujem o umelecký prednes  a prezentovať nadanie i umeleckú úroveň našich recitátorov. V školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa uskutočnilo 14.2.2019, talentovaní žiaci svojimi  vystúpeniami  pripravili  nevšedný zážitok z krásneho umeleckého slova. Porota s potešením konštatovala, že po odchode skvelých recitátorov na stredné školy sa blýska na lepšie časy a nám rastú nové „recitátorské esá“.

Vyhodnotenie školského kola:

  1. kategória    2. – 4. ročník

poézia – 1. miesto – Emma Kulíková, 2. miesto – Kristína Kantuľaková, 3. miesto – Sofia Kuzmová

próza –   1. miesto – Adam Šimovič, 2. miesto – Liliana Kardošová

  • kategória     5. – 6. ročník

poézia – 1. miesto – Lea Suchá, 2. miesto – Martin Novobilský, 3. miesto – Richard Hrib

próza –   1. miesto – Martina Dimunová

  • kategória     7. – 9. ročník

poézia – 1. miesto – Vladimíra Dimunová, 2. miesto – Natália Žoltáková

próza –   1. miesto – Laura Mikitová, 2. miesto- Diana Kigyósiová, 3. miesto – Nikola Kahancová

Srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce na okresnom kole.

Zobraziť fotky


Pridaj komentár