HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018

Veľa našich žiakov obľubuje literatúru, čo je veľmi chvályhodné. Medzi nimi sú aj takí, ktorí nielen radi čítajú, ale aj recitujú. Preto sa každoročne koná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy známa pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Táto súťaž je postupová a rokmi jej trvania si získala patričnú prestíž a uznanie. Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa uskutočnilo pre žiakov 2. stupňa v dňoch 21.2. – 22.2.2018. Hlavným cieľom súťaže bolo prezentovať nadanie i umeleckú úroveň našich recitátorov a  podnecovať záujem o umelecký prednes.

V 2. kategórii /5.-6. ročník/ sa predstavilo 7 žiakov a v 3. kategórii /7.-9. ročník/ súťažilo 8 žiakov. Svojimi recitačnými vystúpeniami pripravili prítomným divákom i porote pekný zážitok z krásneho umeleckého slova.

Vyhodnotenie školského kola:

kategória poézia próza

1.miesto Nikola Kahancová 6.B Sebastián Zelinka 6.A

2.miesto Sofia Weichpartová 6.A Alex Kováč 6.B

2.miesto Pavel Kulík 6.A ————-

3.miesto Ján Hiňďoš 5.A ————-

3.miesto Frederik Suško 5.A ————-

 

kategória poézia próza

1.miesto Natália Žoltáková 7. A  Diana Kigyósiová 7.A

2. miesto Vladimíra Dimunová 7.A Emma Suchá 7. A

2. miesto ————————— Denisa Čerevková 8.A

3. miesto Tomáš Štec 9.A Matej Pinko 8.A

3. miesto ————————— Martin Žolták 9.B

Postupového kola sa zúčastnia žiaci, ktorí získali 1. miesto. Držíme im palce!