HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Je veľmi chvályhodné, že veľa našich žiakov obľubuje literatúru. Sú medzi nimi sú  aj takí, ktorí nielen radi čítajú, ale aj recitujú. Preto sa každoročne koná školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

Zobraziť fotky

Táto súťaž je postupová a rokmi jej trvania si získala patričnú prestíž a uznanie.  Hlavným cieľom školského kola Hviezdoslavovho Kubína bolo podnecovať záujem o umelecký prednes  a prezentovať nadanie i umeleckú úroveň našich recitátorov. Tí nám svojimi  recitačnými vystúpeniami  pripravili nevšedný zážitok z krásneho umeleckého slova. Na obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 24.3.2017, budeme našim postupujúcim silno držať palce.

Vyhodnotenie školského kola:

 

  1. kategória                        poézia                                            próza

 

  1. miesto Natália Žoltáková 6. A                           Nikola Kahancová 5. B
  2. miesto Vladimíra Dimunová 6. A                      Pavel Kulik   5.A
  3. miesto Marek Leukanič 5.A                              Sofia Weichpartová 5.A

 

  1. kategória                      poézia                                            próza

 

  1. miesto Nórbert Kollár 9.A                           Klaudia Lazorčiková 9.A
  2. miesto Laura Chomčová 8.A                        Filip Štec 8.A
  3. miesto Matej Pinko 7.A                               Zuzana Dimunová 7.A