Hádanková súťaž

V mesiaci marec sa na našej škole uskutočnila Hádanková súťaž. Úlohou žiakov bolo sledovať každý deň nástenku, na ktorej bola vždy nová hádanka a napísať správnu odpoveď na vopred pripravený farebný odpoveďový hárok. Hádanky boli zamerané na rozprávky, keďže marec je mesiac knihy. Po vyplnení, vhodili hárok do rozprávkovej krabice.

Dňa 11.4.2018 prišiel deň, kedy bola súťaž vyhodnotená. Zo žiakov, ktorí odpovedali správne na všetkých 20 hádaniek, vybraní učitelia za prítomnosti žiakov vyžrebovali výhercov. Stali sa nimi: Divišová Petra, Petarčíková Tamara, Sabová Bianka (1.A), Fečková Soňa (3.A), Roháč Stanislav (3.B) a Bátoryová Michaela (4.B).

Výhercom blahoželáme.

Mgr. Anna Kurucová