Furman z lisa ide

Dňa 8.11.2017 sa žiaci 2.A, 2.B, 3.A a 3.B triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Prešove.  Hudobnú rozprávku v rusínskom jazyku FURMAN Z LISA IDE si pozreli  v literárnej kaviarni Viola. Cez piesne o koníkovi – ale i mnohé iné – sa rozprával príbeh o Furmanovi, ktorý nachádza na sedliackom dvore nie jednu, lež hneď dve dievky na vydaj. Parádnicu Margitu a pracovitú Hanku. Ako každá rozprávka má šťastný koniec, ani táto sa ničím iným nelíšila. Furman si vybral za ženu pracovitú Hanku a nie parádnicu Margitu, ktorá nevedela nič robiť  Žiaci sa do deja  zapájali spevom piesní, ktoré sa naučili spievať hneď na začiatku a hrou na hudobných nástrojoch. Z rozprávky si odniesli krásny zážitok a úsmev na tvári. Po rozprávke nasledovala návšteva Obchodného centra Max, v ktorom si zakúpili rôzne drobnosti.

Zobraziť fotky