Finančná gramotnosť

Financie, peniaze – slová, ktoré počujeme a skloňujeme dennodenne takmer vo všetkých pádoch. Sú veľmi dôležitým prostriedkom pre každého z nás na zabezpečenie ľudských potrieb. Preto k finančnej gramotnosti je potrebné viesť aj školopovinné deti.

[epa-album id=“892″ show_title=“false“ display=“excerpt“]

Dňa 8.3.2016 sa žiaci ôsmeho ročníka tejto problematike venovali na hodinách občianskej výchovy. Oboznámili sa so základnými pojmami, ktoré k vedomostiam o financiách patria (osobný účet, kreditná karta, debetná karta, PIN-KÓD, vkladná knižka, cenné papiere, úver, úrok…). Žiaci pracovali s letákmi, ktoré propagujú produkty bánk, diskutovali a pýtali sa na to, čo im v tejto oblasti bolo nezrozumiteľné. Vyjadrili veľký záujem o túto tému a chceli by v nej aj naďalej pokračovať, aby sa dokázali lepšie orientovať v spleti financií.