Európsky deň jazykov

Naučiť sa cudzí jazyk, podobne ako  naučiť sa hrať na hudobný nástroj, si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa  to. A cesta do cieľa môže byť rovnako  radostná ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu vydal. Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti.

[epa-album id=“1512″ show_title=“false“ display=“full“]

A prečo spomíname cudzie jazyky? Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich učili viac jazykov.

Do osláv Európskeho dňa jazykov sa zapojila aj naša Základná škola na Komenského ulici v Medzilaborciach. Vyučovanie cudzích jazykov patrí medzi jej priority, preto rozhodnutie podporiť a spopularizovať myšlienku jazykového vyučovania bolo úplne spontánne. Zapojili sa učitelia cudzích jazykov a všetci žiaci školy. V školskom rozhlase bola odvysielaná relácia venovaná cudzím jazykom a v troch učebniach si jednotlivé triedy pozreli prezentácie, výstavky anglickej, nemeckej a ruskej literatúry a rôznych predmetov a suvenírov pripomínajúcich krajiny, ktorých jazyky sa učíme. Súčasťou osláv boli aj rozprávky a pesničky, pri ktorých si žiaci aj zatancovali. Dúfame, že aj tento deň bude pre nás všetkých veľkou inšpiráciou učiť sa cudzie jazyky.