Európsky deň jazykov

Naučiť sa cudzí jazyk, podobne ako  naučiť sa hrať na hudobný nástroj, si vyžaduje isté úsilie, ale oplatí sa  to. A cesta do cieľa môže byť rovnako  radostná ako samotný cieľ, čo môže potvrdiť každý, kto sa na ňu vydal. Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti.

A prečo spomíname cudzie jazyky? Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich učili viac jazykov.

V celej Európe si v tento deň  pripomíname jej jazykovú a kultúrnu rozmanitosť, ako aj význam ovládania cudzích jazykov nielen pre štúdium a lepšie uplatnenie na trhu práce, ale aj všestranný rozvoj osobnosti. Tento deň si školy v členských krajinách pripomínajú každoročne pomocou rôznych aktivít – súťaží, kvízov, besied, ktoré súvisia s cudzími jazykmi.

 Do osláv Európskeho dňa jazykov sa zapojila aj naša škola. Vyučovanie cudzích jazykov patrí medzi jej priority, preto rozhodnutie podporiť a spopularizovať myšlienku jazykového vyučovania bolo úplne spontánne. Zapojili sa učitelia cudzích jazykov a všetci žiaci školy. V školskom rozhlase bola odvysielaná relácia venovaná cudzím jazykom a v troch učebniach si jednotlivé triedy pozreli prezentácie, výstavky anglickej, nemeckej a ruskej literatúry a rôznych artefaktov pripomínajúcich krajiny, ktorých jazyky sa učíme. Podujatie, ktoré má v našej škole dlhoročnú tradíciu, bolo oživené spevom v nemčine i ruštine a novinkou bolo aj krátke divadelné vystúpenie v angličtine. Príjemnou bodkou na záver bol malý darček pre každého – sladkosť, ochutnávka nápojov, vlajky krajín i papierové matriošky.

Zobraziť fotky