Európsky deň jazykov

26 . september vyhlásený za Európsky deň jazykov si pripomíname aj v našej škole. Pri tejto príležitosti sme chceli vzbudiť a podporiť u žiakov záujem o štúdium jazykov.

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre spoločnosti. Tento deň sa aj v našej škole niesol v duchu rôznorodosti kultúr. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami pripravenými vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa v našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom. V školskom rozhlase bola odvysielaná relácia venovaná cudzím jazykom. V jednotlivých učebniach si žiaci pozreli prezentácie a výstavky rôznych predmetov pripomínajúcich krajiny, ktorých jazyky sa učíme.

Prostredníctvom krátkej prezentácie sme žiakom priblížili Rusko, hlavné mesto Ruska, pamätihodnosti Ruska, ruské tradície, typické suveníry a symboly tejto krajiny. Žiaci mali možnosť prezrieť si literatúru v ruskom jazyku, spoznať ruskú azbuku. Zároveň pre žiakov boli pripravené rôzne aktivity – kvíz, pexeso, puzzle a na záver si zaspievali známu ruskú pesničku – Kaťuša.

Hodiny nemeckého jazyka boli spestrené výzdobou v duchu nemeckých tradícií, kreatívnymi činnosťami, hrami so slovíčkami, no najmä piesňami. Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s jazykovou tematikou. Zamýšľali sa nad otázkami, prečo je dobré učiť sa nemecký jazyk a akými rôznymi spôsobmi si dokážeme tento jazyk osvojiť. Mnohé z aktivít boli kreatívneho charakteru, takže pri pohľade na výtvory našich žiakov si tento deň budeme pripomínať ešte oveľa dlhšie. Tvorivú atmosféru podfarboval aj tradičný nemecký nápoj “Spezi“ a rozdávali sa aj žiakmi vytvorené nemecké vlajočky.  Nie nadarmo sa hovorí: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Atmosféru dotvárala aj nemecká hudba, ktorú sme nacvičili so staršími žiakmi.

Žiaci druhého stupňa si mohli otestovať svoje vedomosti v jazykovom kvíze v anglickom jazyku. Na prvom mieste sa umiestnila trieda 7.B, na druhom mieste 5.B a 7.A a na treťom mieste 6.A a 9.A.

Zobraziť fotky

Pridaj komentár