Dopravná akcia

Pri príležitosti Dňa detí, dňa 31.05.2019,  OO PZ v Medzilaborciach v spolupráci so Základnou školou, Komenského 135/6 v  Medzilaborciach zrealizovalo akciu pre 20 žiakov 5. ročníka . Žiaci si spolu s príslušníkmi policajného zboru vyskúšali meranie rýchlosti a základnú kontrolu vodičov. V rámci tejto akcie mali žiaci  za úlohu skontrolovať potrebné doklady vodičov, povinnú výbavu automobilu a samozrejme podrobili vodičov dychovej skúške. Túto akciu si veľmi užívali, pretože pre nich  bola veľmi poučná, využívali svoje vedomosti aj z dopravnej výchovy. Žiaci samostatne poukazovali, prípadne upozornili vodičov na nedostatky, ktoré si všimli.

Zobraziť fotky