Deň učiteľov

V posledný marcový týždeň si už tradične  pripomíname Deň učiteľov – sviatok všetkých pedagógov. Tých, ktorí obetavo vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú rozširovať vedomosti a poznanie, cibria talent, zveľaďujú zručnosti, podávajú pomocnú ruku  a dávajú šancu všetkým vstupovať cez školu a školské zariadenia do života. Slávnostný akt odovzdávania morálnych ocenení sa uskutočnil v piatok 1. apríla. Z rúk Ing. Vladislava Višňovského, primátora Medzilaboriec, si prevzali ocenenia za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v prospech rozvoja  našej základnej školy  títo pedagogickí zamestnanci :

  • Mgr. Danuška Balážová
  • PaedDr. Gréta Bycková
  • Mgr. Nataša Pančurová
  • Mgr. Mikuláš Pačuta
  • RNDr. Anna Tarčová
  • Mgr. Dana Rohačová

Oceneným pedagógom srdečne  gratulujeme! Zároveň želáme všetkým pedagogickým zamestnancom  veľa zdravia i osobného šťastia, veľa pedagogického optimizmu, elánu, inšpirácie, trpezlivosti a motivácie do ďalších rokov učiteľskej  praxe.

[epa-album id=“995″ show_title=“false“ display=“excerpt“]