Čitateľská štafeta

Čitateľská štafeta – to je názov novej súťaže pre žiakov 2. stupňa, cieľom ktorej je podporiť a rozvíjať čítanie s porozumením, logické myslenie a vnímanie medzipredmetových vzťahov.

Zobraziť fotky

Počas tretieho februárového týždňa sa na hodinách slovenčiny ešte viac ako inokedy čítalo a čítalo – a keby len čítalo! Ono sa aj testovalo, či žiaci správne pochopili podstatu textu. Desať otázok, na ktoré bolo potrebné odpovedať, rýchlo odhalilo, či bol text prečítaný dôkladne a najmä či neunikli dôležité súvislosti.

Súťaž v čitateľskej gramotnosti odštartovali v pondelok deviataci, ktorí sa s čítaním textov s porozumením stretávajú pravidelne počas prípravy na Testovanie 9. Na ďalší deň odovzdali štafetu ôsmakom, tí zase siedmakom, potom si svoju čitateľskú gramotnosť overili aj šiestaci a ako poslední sa na záver potrápili piataci, ktorým – vzhľadom na ich skúsenosti – pridali na zvládnutie úloh niekoľko minút naviac. Zaujímavosťou bolo, že nesúťažili jednotlivci, ale triedy. Získaný celkový počet bodov za každú triedu sa podelil počtom zúčastnených a výsledok sa prepočítal na percentá úspešnosti.

Výsledková listina čitateľskej štafety:

9.A          86%           1. miesto

9.B          77,5%         3. miesto

8.A          82,9%        2. miesto

8.B          63,8%        6. miesto

7.A          70,6%         5. miesto

6.A          73,5%        4. miesto

5.A          63,5%        7. miesto

5.B           51,2%        8. miesto