Čitateľom sa dieťa nerodí, čitateľom sa stáva…

Stalo sa už tradíciou, že v marci, ktorý je mesiacom knihy, naši žiaci trávia s knihami oveľa dlhší čas ako zvyčajne. Aj tohto roku učiteľky slovenského jazykav spolupráci s triednymi učiteľmi pripravili pre žiakov 5. a 6. ročníka zaujímavé podujatie, vďaka ktorému strávili žiaciv školskej knižnici netradičný večer. Zámerom  tejto akcie bolo pripomenúť, že aj v období moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje opodstatnenie a význam.

Zobraziť fotky

V prvej časti celovečerného programu  si žiaci pozreli prezentáciu pod názvom Marec – mesiac knihy, v ktorej si  pripomenuli, prečo je dôležité čítať knihy. Potom si zmerali svoje vedomosti v literárnom kvíze. Úlohy v jednotlivých kolách vyžadovali nielen vedomosti, ale aj bystrý postreh. Ďalej nasledovala večera, pri ktorej si žiaci pochutnali na svojom obľúbenom jedle, ktorým bola pizza.

V ďalšej časti, ktorá mala názov Čítanie pod lampou, sa žiacipostupne zapájali do čitateľského maratónu a s veľkým záujmom sa pohrúžili do deja knihy RoaldaDahla Matilda.

Potom nasledovala  zábavná súťaž Bystrejší vyhráva, v ktorej si žiaci mohli vyskúšať  svoje zručnosti, postreh,  šikovnosť, ale aj vedomosti získané v škole  v takých disciplínach ako pantomíma, nakresli príslovie a porekadlo, uhádni názov pesničky a mnohé ďalšie. S obrovským záujmom sa stretlo aj hľadanie pokladov v tmavých priestoroch chodby. Jednotlivé triedy mali nájsť na základe indícií ukryté názvy kníh.  Súťaž prebiehala vo veľmi veselej a príjemnej atmosfére a  žiaci  si nielen zasúťažili, ale si aj zaspievali a dobre sa zabavili.

V neskorých večerných hodinách, keď sa už naše mesto ponorilo do tmy, sa všetci spoločne vydali na  nočný pochod, ktorý končil pri budove mestskej knižnice. Po 22. hodine  žiaci odchádzali domovplní zážitkov z nevšedne stráveného večera.