CHKO

V spolupráci so správou CHKO Východné Karpaty sa žiaci našej školy zúčastňujú environmentálnych aktivít a prednášok. Dňa 21.3.2016, pri príležitosti Svetového dňa lesov, sa žiaci 5. ročníka zúčastnili environmentálnej prednášky s pani Mgr. Annou Mackovou. Prednáška bola spestrená zaujímavým dokumentárnym filmom –Zázrivá – prostredníctvom ktorého sa deti dozvedeli o záchrannej stanici  v Zázrivej na Orave, ktorej hlavnou úlohou je  záchrana poranených , chorých alebo inak poškodených voľne žijúcich živočíchov a opustených mláďat. Živou ukážkou bol výr skalný, ktorý mal amputované krídlo a v súčasnosti je chovaný v klietke v CHKO v Medzilaborciach.

Podobnej prednášky sa zúčastnili žiaci 7.ročníka  pri príležitosti Dňa mokradí – 2.2.2016. Prednáška o tomto spoločenstve bola tiež spestrená DVD filmom  – Rok v živote vážky. Žiaci sa dozvedeli o vývojom cykle vážok, o mnohých druhoch vážok, ktoré sú typické pre mokrade, ale aj o tom, že mokradí na Zemi ubúda v dôsledku negatívneho vplyvu človeka na prírodu.  Touto cestou chceme poďakovať správe CHKO Východné Karpaty za zaujímavé akcie a ponuky , ktoré nám často zasielajú a už teraz sa tešíme na ďalšie aktivity.

 

[epa-album id=“1119″ show_title=“false“ display=“excerpt“]