CHKO

Dňa 28.4. 2016 sa v spolupráci so správou CHKO Východné Karpaty uskutočnila beseda na tému „Krásy krasu“. Na tejto besede sa zúčastnili  žiaci 8.A triedy, ktorí sa v rámci vyučovacích hodín biológie učili o krasových procesoch a o vzniku tohto unikátneho typu krajiny – kras.. Žiaci sa tam dozvedeli veľa nového: o nádhernej krasovej výzdobe jaskýň, o flóre a faune krasových oblastí a napríklad aj to, že v našej krasovej oblasti Slovenský kras, ktorá je najväčšou krasovou oblasťou v strednej Európe žije najväčší nočný motýľ okáň hruškový, ktorého ukážku sme tam tiež mohli vidieť.

 

[epa-album id=“1173″ show_title=“false“ display=“excerpt“]