Chemická show

19. decembra sa žiaci mohli na vlastné oči presvedčiť, že chémia je zábavná veda. So zábavno- vzdelávacím programom zavítali do našej školy dvaja chemici, ktorí pripravili pre žiakov sériu pokusov s rôznymi chemickými látkami. Najzaujímavejší bol však pokus s vodíkom, ktorý sprevádzal ohlušujúci výbuch. Všetci žiaci odmenili zábavnú chemickú show veľkým potleskom.

Podobné pokusy na hodinách chémie robili žiaci s pani učiteľkou Mgr. Zalevskou. V laboratóriu si pripravili všetky potrebné chemické látky, farbivá, arómy i nádobky. Topili vosk, pridávali doň rôzne zmesi, nalievali to do fľaštičiek a čakali, čo z hókusov-pokusov vznikne. Tu máte výsledok – prekrásne aromatické sviečky, ktorými obdarovali všetkých učiteľov. Ďakujeme!

Zobraziť fotky