Benefičný beh pre Emmku

V piatok 3. mája 2019 vládla v Základnej škole na Komenského ulici nevšedná atmosféra. Všetci žiaci, počnúc prvákmi a končiac deviatakmi,  sa tešili na 4. ročník benefičného behu pre Emmku.  Hlavným motívom a cieľom tohto výnimočného podujatia bolo podporiť  našu malú kamarátku, prispieť na liečebno-rehabilitačné procedúry a takýmto šľachetným činom prejaviť spolupatričnosť a priateľstvo. Benefičný beh mal naozaj masový charakter. Zapojili sa dobrovoľne všetci žiaci, novinkou bola kategória „beh s kočíkom“ pre predškoláčky i naozajstné mamičky. Potešujúce je, že nás prišli v hojnom počte podporiť naši bývalí žiaci – teraz už stredoškoláci. Víťazi jednotlivých kategórií si odniesli naozajstné nablýskané medaily a jedna za víťazstvo zdobila aj Emmku.  Radostný  a  hrejivý pocit si v svojich srdciach odnášali  všetci, lebo celá akcia bola o veľkej chuti nezištne pomáhať. Finančný výťažok z benefičného behu bol odovzdaný do rúk Emmkiných rodičov. Pozitívne ohlasy účastníkov podujatia i prizerajúcich sa divákov nás potešili a utvrdili v úsilí byť školou so srdcom na správnom mieste.

Zobraziť fotky