Benefičný beh pre Emmku

V piatok 5. mája 2017 vládla v Základnej škole na Komenského ulici nevšedná atmosféra. Všetci žiaci,
počnúc prvákmi a končiac deviatakmi, sa tešili na 2. ročník benefičného behu pre Emmku. Hlavným
motívom a cieľom tohto výnimočného podujatia bolo podporiť našu malú kamarátku, prispieť na
liečebno-rehabilitačné procedúry a takýmto šľachetným činom prejaviť spolupatričnosť a priateľstvo.
Benefičný beh mal naozaj masový charakter. Zapojili sa dobrovoľne všetci žiaci, novinkou bola
kategória bývalých žiakov a hostí. Svoje „kolečko“ si zabehla drvivá väčšina učiteľov vrátane pani
riaditeľky a jej zástupkyne. Víťazi jednotlivých kategórií si odniesli naozajstné nablýskané medaily, ale
radostný a  hrejivý pocit si v svojich srdciach odnášali všetci účastníci charitatívneho podujatia.
Finančný výťažok z benefičného behu bude odovzdaný do rúk Emmky a jej mamy na slávnostnom
galaprograme pri príležitosti Dňa matiek 14. mája 2017.

Zobraziť fotky