Karneval s podtitulom My sme „dobré masky“

Karneval je našou dlhoročnou tradíciou a nepochybne patrí medzi najočakávanejšie a najobľúbenejšie školské podujatia. Za posledné roky sa poriadne zvýšila jeho úroveň tým, že sa na ňom aktívne zúčastňujú ako masky všetci žiaci. Členovia žiackeho parlamentu totiž už po tretíkrát …

Karneval na 1. stupni

Tak ako každý rok aj 22.1.2016 sa v našej škole uskutočnil karneval pre 1. stupeň v dopoludňajších hodinách. Všetkých,  ktorí  prišli,  čakali nápadité masky, zaujímavé ceny a veseliace sa deti. Deti sa zmenili na príšerky, šašov, princezné, policajtov, zvieratká, pirátov či …

Vianočná akadémia

Vianoce, sviatky lásky a pokoja, si žiaci našej ZŠ pripomenuli dňa 22.12.2015. V tento deň si už nikto neplnil školské povinnosti. Počas prvých dvoch vyučovacích hodín vianočnú atmosféru navodzovali speakeri z rozhlasového krúžku vianočným rozhlasovým vysielaním. Na 3. vyučovacej hodine …

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy, Komenského 135/6, Medzilaborce, oznamuje všetkým rodičom, že dňa 8. januára 2016 udeľuje žiakom riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľské voľno bude …