Literárny kvíz

Slovenčina a zábava, že vraj to nejde dokopy. Tento predsudok sa dá veľmi jednoduchým spôsobom  vyvrátiť, stačí len vymyslieť niečo, čo by do sveta nominatívov plurálu, vyjadrených i nevyjadrených podmetov, slovesných i menných prísudkov a mnohých iných gramatických „úžasov“ vnieslo …

Deň učiteľov

V posledný marcový týždeň si už tradične  pripomíname Deň učiteľov – sviatok všetkých pedagógov. Tých, ktorí obetavo vzdelávajú a vychovávajú, pomáhajú rozširovať vedomosti a poznanie, cibria talent, zveľaďujú zručnosti, podávajú pomocnú ruku  a dávajú šancu všetkým vstupovať cez školu a …

Noc v knižnici – 2. stupeň

Stalo sa už tradíciou, že v marci, ktorý je mesiacom knihy, naši žiaci trávia s knihami oveľa dlhší čas ako zvyčajne. Aj tohto roku triedne učiteľky 5. – 7. roč. pripravili pre svojich žiakov zaujímavé podujatie, vďaka ktorému 54 žiakov našej školy …