Primárna prevencia drogových závislostí

V rámci vyučovania biológie dlhodobo spolupracujeme s p. Bickovou –   metodičkou pre primárnu prevenciu drogových závislosti.  Každoročne sa žiaci  7. ročníka  zúčastňujú realizácie programu : Primárna prevencia drogových závislostí a zdravý životný štýl. Cieľom tohto projektu je poukázať  na fyziologické dôsledky fajčenia …

Finančná gramotnosť

Financie, peniaze – slová, ktoré počujeme a skloňujeme dennodenne takmer vo všetkých pádoch. Sú veľmi dôležitým prostriedkom pre každého z nás na zabezpečenie ľudských potrieb. Preto k finančnej gramotnosti je potrebné viesť aj školopovinné deti. [epa-album id=“892″ show_title=“false“ display=“excerpt“]

Rozprávkové popoludnie

     Dňa 26.2.2016 vychovávateľky ŠKD zorganizovali rozprávkové popoludnie. Akcia sa uskutočnila v školskej knižnici.  Žiaci sa najprv oboznámili s ľudovou rozprávkou  a jej zberateľmi. Deti skladali rozprávkové puzzle, lúštili tajničky, v ktorých hľadali rozprávkové postavy a nechýbala ani hra, v ktorej mali zistiť, akú rozprávkovú …

Hviezdoslavov Kubín

Veľa našich žiakov obľubuje literatúru, čo je veľmi chvályhodné. Medzi nimi sú  aj takí, ktorí radi nielen čítajú, ale aj recitujú. Preto sa každoročne koná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy známa pod názvom Hviezdoslavov Kubín.   [epa-album id=“835″ show_title=“false“ display=“excerpt“]