Oznam

Na základe prebiehajúcich opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 a po zasadnutí krízového štábu Slovenskej republiky sú dňom 16.3.2020 (pondelok) zatvorené všetky školy a školské zariadenia po dobu 14 dní.

Oznam

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) sa uzatvárajú všetky materské školy, základné školy, ZUŠ a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Medzilaborce dňa 13.3.2020 (piatok).

Oznam

Základná škola, Komenského 135/6, Medzilaborce pristúpila k opatreniam v súvislosti s nákazou COVID-19 na aktuálne obdobie. Od dnešného  dňa, 10.3.2020 sa   rušia všetky akcie s vyššou koncentráciou ľudí, ktorých organizátorom je základná škola.                            …