Vesmír očami detí

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými a astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami tento rok vyhlásila 34. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. Súťažilo sa v 2. etapách: okresnom a celoslovenskom kole v …

Noc v knižnici

    8. marca 2019  sa žiaci z 5.A, 5.B a 6.A  stali nocľažníkmi základnej školy. Podujatie známe pod názvom Noc v knižnici sa už roky teší veľkej obľube. Zámerom  tejto akcie bolo pripomenúť, že aj v období moderných informačných technológií a počítačov má kniha svoje …

Karneval

25. januára 2019 sa v našej škole uskutočnil karneval, ktorý má dlhoročnú tradíciu a teší sa veľkej obľube. Počas celého dopoludnia patrila spoločenská miestnosť žiakom 1. – 4. ročníka. Vo výbornej nálade sa predviedli zaujímavé masky, ktoré porota odmenila peknými …