Adaptačný proces u žiakov 5.C triedy pri prechode na II. stupeň

Prechod na druhý stupeň štúdia v základnej škole môže byť pre väčšinu žiakov stresujúci. Zmena učiteľov, zmena štýlov učenia, zvýšený počet predmetov a pod. vedia žiaka potrápiť a spôsobiť mu nemalý stres či napätie. Našim cieľom bolo v čo najväčšej miere preklenúť negatívne javy …

Slávnosti chleba

Týždeň súťažných aktivít pod názvom Hovorme o jedle sme zakončili zaujímavým podujatím, ktoré pod názvom Slávnosti chleba spočívalo v upečení chutného a chrumkavého chlebíka pre všetkých žiakov našej školy. Celé to  mali na starosti staršie žiačky, ktoré miesili a piekli pod odborným dohľadom …