2% z dane

Milí rodičia a priatelia školy! Darujte nám 2 % z dane a spolu pomôžeme našej škole. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2 % dane z príjmu môžeme zveľaďovať prostredie školy, organizovať rôzne súťaže a modernizovať školu. Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou …

Oznam

Od 8.februára 2021 otvárame základnú školu –  1. stupeň – PREZENČNE. Rozhodnutie bude zverejnené dodatočne, po zverejnení podmienok MŠVVaŠSR. Podmienkou  je negatívny test zamestnancov a zákonného zástupcu žiaka.