Aktuálne informácie k návratu žiakov do škôl 2021

Na základe informácií na webe MŠVVaŠ SR , podľa epidemiologickej situácie v našom regióne a pravidiel zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR, bude vyučovanie v týždni od 18.01.2021 do 24.01.2021 na prvom aj druhom stupni prebiehať dištančnou formou.