1. zasadnutie ŽP

Dňa 12.9.2018 sa uskutočnilo prvé zasadnutie žiackeho parlamentu, na ktorom sa stretli predsedovia tried na 2. stupni. Žiacky parlament povedie v tomto školskom roku Anna Tarčová z 8.A. Veríme, že činnosť ŽP prinesie veľa nových zaujímavých školských a mimoškolských aktivít a skvelých nápadov.

 

Zloženie ŽP

Meno a priezviskoTrieda
Martina Dimunová5.A
Sebastián Goga5.B
Vanesa Žigová5.C
Timotej Husár6.A
Laura Grundzová6.B
Sofia Weichpartová7.A
Sára Jalčová7.B
Anna Tarčová8.A
Antónia Brenkačová8.B
Viktor Rohač9.A
Ingrid Deňová9.B

Pridaj komentár