1. ročník PREHADZOVANEJ pre prvý stupeň

Telovýchova a šport majú pre deti zabezpečiť zdravý fyzický a psychický rozvoj, zvyšovať jeho zdatnosť, výkonnosť a upevňovať zdravie. Preto učitelia tretích a štvrtých ročníkov zorganizovali pre žiakov turnaj v PREHADZOVANEJ. Súťažili: 3.A proti 3.B, 4.A proti 4.B. Nešlo o to, kto zvíťazí, ale o to, aby si žiaci zahrali a zacvičili.

Víťazmi z tretích ročníkov bola 3.A, zo štvrtých 4.B. Aj keď víťazmi nemohli byť všetci, ceny boli pripravené pre všetky triedy. Žiaci sa tešili zo spoločenských hier, ktorými si krátia chvíle popoludní v ŠKD.

 

                                                                                              Mgr. Anna Kurucová

Zobraziť fotky

Pridaj komentár