Veľkonočný pozdrav

„Gúľaj sa vajíčko, cez hory, doliny, prines náš Veľkonočný pozdrav do každej rodiny“. Veľká noc, najvýznamnejší kresťanský sviatok, kedy si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Čo by to bolo, keby sme si aj my, žiaci I. stupňa, …

Marec – mesiac knihy

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Mesiac knihy sa opäť uskutočnil aj tento školský rok na našej škole. V školskej knižnici prebehla výstava novo zakúpených kníh pre žiakov 1.stupňa. Triedni učitelia pripravili pre …

2% z dane

Milí rodičia a priatelia školy! Darujte nám 2 % z dane a spolu pomôžeme našej škole. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2 % dane z príjmu môžeme zveľaďovať prostredie školy, organizovať rôzne súťaže a modernizovať školu. Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou …