Oznam

Nariadenie ohľadom odpustenia školného počas trvania mimoriadnej situácie COVID-19 bolo vypustené z rokovania Mestského zastupiteľstva. Na základe týchto skutočnosti platí VZN 2/2019 v znení zmien a doplnkov v plnom rozsahu a znení, to znamená že školné zákonný zástupca uhrádza v zmysle platného nariadenia.

Školská brána otvorená

Ako v známej detskej pesničke ňou ráno 2. septembra 2020 prešli všetci žiaci našej školy: najmenší prváci, starší žiaci i najstarší deviataci. V podstate tak ako každý rok, ale predsa to bolo iné. Všetko sa totiž dialo za prísnych hygienických …