Školská brána otvorená

Ako v známej detskej pesničke ňou ráno 2. septembra 2020 prešli všetci žiaci našej školy: najmenší prváci, starší žiaci i najstarší deviataci. V podstate tak ako každý rok, ale predsa to bolo iné. Všetko sa totiž dialo za prísnych hygienických …