Oznam

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10. 2020 prechádza druhý stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania.

Oznam

Nariadenie ohľadom odpustenia školného počas trvania mimoriadnej situácie COVID-19 bolo vypustené z rokovania Mestského zastupiteľstva. Na základe týchto skutočnosti platí VZN 2/2019 v znení zmien a doplnkov v plnom rozsahu a znení, to znamená že školné zákonný zástupca uhrádza v zmysle platného nariadenia.