Valentínska súťaž On a ona

Členovia žiackeho parlamentu pripravili 14.2.2020 pre žiakov 2. stupňa zábavno-súťažné popoludnie nazvané On a ona. Takto si chceli pripomenúť sviatok sv. Valentína, ktorý sa najmä medzi mládežou teší obľube. Vedomosti, postreh a šikovnosť si zmerali vybrané dvojice z každej triedy a novinkou bola …

Milí rodičia a priatelia školy,

Darujte nám 2 % z dane a spolu pomôžeme našej škole. Aj vďaka finančným prostriedkom získaným z podielu 2 % dane z príjmu môžeme zveľaďovať prostredie školy, organizovať rôzne súťaže a modernizovať školu. Preto si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o podporu týchto cieľov, aby sa …

Karneval v škole

Deň pred polročným vysvedčením žiaci 1.stupňa mali na našej škole karneval. Od 8.hodiny rána škola ožila rôznymi čarodejnicami, princeznami, bojovníkmi, budíkmi,autami ……… Žiaci sa stretli v spoločenskej miestnosti  základnej školy, aby ukázali, aké si vedia spolu s rodičmi pripraviť masky a ako …