Aktuálne informácie k návratu žiakov do škôl 2021

Na základe informácií na webe MŠVVaŠ SR , podľa epidemiologickej situácie v našom regióne a pravidiel zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR, bude vyučovanie v týždni od 18.01.2021 do 24.01.2021 na prvom aj druhom stupni prebiehať dištančnou formou.

Oznam

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10. 2020 prechádza druhý stupeň ZŠ na dištančnú formu vyučovania.

Oznam

Nariadenie ohľadom odpustenia školného počas trvania mimoriadnej situácie COVID-19 bolo vypustené z rokovania Mestského zastupiteľstva. Na základe týchto skutočnosti platí VZN 2/2019 v znení zmien a doplnkov v plnom rozsahu a znení, to znamená že školné zákonný zástupca uhrádza v zmysle platného nariadenia.